ოჯახში ძალადობის პრევენციის მიზნით, მოძალადეს, გარდა შემაკავებელი ორდერის გამოცემისა, ელექტრონულ სამაჯურსაც გაუკეთებენ, - ამის შესახებ შს სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელმძღვანელმა, ლონდა თოლორაიამ განაცხადა.  მისი განმარტებით, ელექტრონული სამაჯურები გაუკეთდება მაღალი რისკის მქონე პირებს ან მისი ამოქმედება მოხდება მაშინ, ...
68 სრულად
ადვოკატთა ასოციაციაში უახლოეს წარსულში სისხლის სამართლებრივ დევნას და მსჯავრდებას დაქვემდებარებულ (რეპრესირებულ) ადვოკატთა რეაბილიტაციის დროებითი კომისია ამოქმედდა.  ადვოკატთა ასოციაციის ინფორმაციით, კომისია უფლებამოსილია განიხილოს 2005-2012 წლებში სისხლის სამართლებრივ დევნას და მსჯავრდებას დაქვემდებარებული (რეპრესირებული) ასოცია ...
38 სრულად
 ხულიგნობისაგან სისხლისსამართლებრივი დაცვის ობიექტია საზოგადოებრივი წესრიგი. ობიექტური მხრივ ხულიგნობა არის ქმედება, რომელსაც ახასიათებს შემდეგი ნიშნები:   1) პირმა უხეშად უნდა დაარღვიოს საზოგადოებრივი წესრიგი; რაც გამოიხატება იმაში, რომ ხულიგნობის ჩადენას ადგილი აქვს საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილას, იქ, სადაც იმყოფება ს ...
37 სრულად
მიმდინარე წლის ორი თვის მონაცემებით, ბიუჯეტში საშემოსავლო გადასახადის სახით, 487 822.5 ათასი ლარი შევიდა.  ცნობისთვის, საშემოსავლო გადასახადის გადახდის ვალდებულება აქვს, რეზიდენტ ფიზიკურ პირს ანუ პირს, რომელიც ფაქტობრივად, იმყოფება საქართველოს ტერიტორიაზე 183 დღე ან მეტ ხანს ნებისმიერი უწყვეტი 12 კალენდარული თვის პერიოდში და არარეზ ...
139 სრულად
სამართლის სამყაროში ნებისმიერ კანონზომიერებას თავისი სახელი/განმარტება აქვს. მაგალითისთვის, სასჯელი- სამართლებრივად ეს არის კანონის რეაქცია დანაშაულზე. ანდაც, სახელმწიფოს მიერ გამოყენებული იძულებითი ღონისძიება, რომელიც შეეფარდება დამნაშავეს. სასჯელი გულისხმობს დამნაშავისთვის უსიამოვნების მიყენებას, თუმცა მისი გამოყენება ყოველთვის გარკვეუ ...
106 სრულად
 უდანაშაულობის პრეზუმფცია სისხლის სამართლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრინციპია, რომელიც ბრალდებულის ინტერესების დაცვას ემსახურება. მის მნიშვნელობაზე მეტყველებს ის გარემოება, რომ აღნიშნული პრინციპი განმტკიცებულია არამარტო სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით, არამედ საქართველოს კონსტიტუციითა და ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავ ...
145 სრულად
რა არის ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო? ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს ხანგრძლივი ისტორია აქვს. ეს მსოფლიოში ერთ-ერთი უძველესი ინსტიტუტია. კანონის მიხედვით, საქართველოში 2010 წლის 1 ოქტომბრიდან მკვიდრდება ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო მძიმე კატეგორიის  სისხლის სამართლის საქმეებისთვის. ჩვენს ქვეყანაში მანამდე არსებული სისტემისგან განსხვავებით, ...
590 სრულად
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) ინფორმაციით, „კანონის უზენაესობის მდგომარეობა საქართველოში საგრძნობლად გაუარესდა“ IDFI-ის მიერ მომზადებული შედარებითი ანალიზის მიზანია „მსოფლიო სამართლის პროექტის“ მონაცემებზე დაყრდნობით, საქართველოს მაჩვენებლების განხილვა 2012 წლიდან დღემდე, კონკრეტული მი ...
193 სრულად
ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხშირად გვესმის ტერმინი აღკვეთის ღონისძიება, თუმცა საზოგადოების მცირე ნაწილმა თუ იცის მისი მნიშვნელობა, არსი, მიზანი ან გამოყენების საფუძველი.  საადვოკატო ბიურო „OK&CG“-ს ადვოკატი, ანა გორდეზიანი განმარტავს, რომ „ინფორმაციის არარსებობის პირობებში ხშირია შემთხვევა, როდესაც აღკ ...
2490 სრულად
ბლოგის პოპულარული სიახლეები
13 თებ

ქეთევან ქავთარაძე: „ჩხრეკის შემთხვევაში, მოითხოვეთ მისი კანონიერების დამადასტურებელი დოკუმენტი“

20 თებ

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს სანქციები დაეკისრათ

18 ნოე

შესაძლებელია თუ არა საპატრულო პოლიციის ჯარიმის გაუქმება?!

06 თებ

რისი დაყადაღების უფლება არ აქვს აღმასრულებელს?!

26 თებ

„ხანდაზმულობის ვადის გასვლით, კრედიტორის მოთხოვნა მოვალის მიმართ გაქარწყლდება“

12 მარ

საკანონმდებლო ინიციატივა - იპოთეკით დატვირთულ ქონებას ბანკები 3 წელი ვერ გაყიდიან

27 ნოე

აქვს თუ არა ლომბარდს თქვენი ავტომობილის საკუთრებაში მიღების უფლება

25 თებ

მიწის ნაკვეთის შეძენამდე, დააზუსტეთ, განთავსებულია თუ არა მასზე ხაზობრივი ნაგებობა

29 იან

„თუ მშობელი არ იხდის ალიმენტს, მეორე მშობელს შეუძლია, ნებისმიერ დროს მიმართოს სასამართლოს“

16 იან

რეკომენდაციები, თუ რა უნდა გავითვალისწინოთ უძრავი ქონების შეძენისას?